šváb
vosa
mravenec
potkan
moucha
mys
blecha
štěnice
rybenka
rus
>
pavouk
mol
cvrček
krtek
červotoč
ochrana proti holubům
likvidace plísní
Vyklízení bytů, sklepů a půd

Deratizační práce

Deratizátor Brno - levně, diskrétně a spolehlivě

Naši deratizátoři

Hubí škodlivé hlodavce, kteří žijí v lidských příbytcích, a mohou přenášet různá infekční onemocnění. Hlodavci, se stahují do lidských obydlí hlavně na zimu, ale mohou zde přebývat i po celý rok.

Deratizací se nazývají všechna opatření, která směřují k zneškodnění nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců. Řadíme sem i preventivní opatření, kterými předcházíme pronikání hlodavců do všech objektů a zamezujeme jim tím přístup k potravě a zabydlení.

Deratizaci provádíme, za účelem ochrany lidského zdraví a snaze zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci působí, jejíž úkolem je zabránit vzniku a šíření infekčních onemocnění osob a zvířat.

Deratizační práce provádíme moderní technikou a používáme nejkvalitnější ověřené přípravky s minimální zátěží pro člověka a životní prostředí. Zásahy provádíme v souladu s platnou legislativou a normami SZÚ Praha.


Postup deratizačních prací:

  • zjištění úrovně výskytu hlodavců
  • likvidace a sběr starých nástrah
  • doplnění nástrah ve staničkách
  • sběr uhynulých jedinců

Po předchozím průzkumu, umístíme nástrahy do plastových jedových staniček v přiměřené hustotě, dle výskytu hlodavců , a ty průběžně doplňujeme.

Standardní metodika deratizátorů zahrnuje:

  • průzkum daného objektu
  • vlastní kladení nástrah
  • kontrola účinnosti
  • doplnění nástrah
  • evidence prací – protokol
  • doporučená preventivní opatření